Crossbody Kitt WHeart Applique Rosezwart Coach 29679Dusty koper Messenger txhrCsBQd

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

Voorlopig rijbewijs model 3
Geldig voor A1, A2, A, B (code96), BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE

Dit voorlopig rijbewijs krijg je na een geslaagd theoretisch examen, eventueel verplichte uren rijschool en geslaagd examen privéterrein voor de categorie groep A. Voor de categorie C en D is een geneeskundige schifting nodig, dit krijgt men na medische controle door een arbeidsgeneesheer. Je vraagt het voorlopig rijbewijs persoonlijk aan. Jouw begeleiders tekenen mee het aanvraagformulier. Begeleiders die niet in Puurs wonen, gaan eerst met het aanvraagformulier langs hun gemeente voor controle naar de mogelijkheid tot begeleiden. Hij dient 8 jaar in het bezit te zijn van geldig rijbewijs voor die bepaalde categorie.
 
Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18)
Alleen voor de categorie B

Je volgt 20 uur praktijkopleiding in een erkende rijschool. Zodra je 18 jaar bent, kan je een voorlopig rijbewijs model 18 aanvragen. Je mag dan rijden zonder begeleider en je legt het praktijkexamen af ten vroegste drie maanden na de afgifte van het voorlopig rijbewijs met een auto van de rijschool. Het voorlopig rijbewijs model 18 is 18 maanden geldig. Als je twee keer niet slaagt in het praktijkexamen moet je eerst 6 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool voor je mag herkansen. Een model 18 maanden kan niet verlengd worden. Binnen de geldigheid van je theoretisch examen en je voorlopig rijbewijs kan je wel overschakelen naar een model 36 maanden met begeleiding. Na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs B moet de kandidaat 6u praktijkles volgen in een erkende rijschool en mag hij indien zijn theoretisch examen nog geldig is, een attest komen halen en mag hij eventueel nog praktijkexamen afleggen.

Opmerking

 • Je mag alleen rijden of vergezeld van max. 2 passagiers, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn, zoals bij het voorlopig rijbewijs M36 (in België wonen, houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs categorie B sinds minimum 8 jaar, niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen de 3 voorgaande jaren).
 • Talon 37 The 789860 Shoes Greyxbrownxbeige WH2IED9Y
 • Je mag niet sturen van 22.00u tot 06.00u 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.

Voorlopig rijbewijs met begeleider (model 36)
Alleen voor de categorie B

Vanaf 17jaar  kan je een voorlopig rijbewijs model 36 verkrijgen na een geslaagd theoretisch examen (niet langer dan 3 jaar geleden). Je dient het voorlopig rijbewijs persoonlijk aan te vragen. Vanaf de afgiftedatum begint de stageperiode te lopen. Je moet met een vaste begeleider rijden. Je kan ten vroegste na 9 maanden stage en op de leeftijd van 18 jaar je praktijkexamen afleggen met je eigen auto. Als je twee keer niet slaagt, moet je eerst 6 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool voor je mag herkansen. Het voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. Je kan wel binnen de geldigheid van je voorlopig rijbewijs omschakelen naar model 18 maanden, mits je 20u in een erkende rijschool volgt. Na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs B moet de kandidaat 6u praktijkles volgen in een erkende rijschool en mag hij indien zijn theoretisch examen nog geldig is, een attest komen halen en mag hij eventueel nog praktijkexamen afleggen onder begeleiding van een erkende rijschool.

Opmerking

 • De begeleiders moeten mee ondertekenen en worden vermeld op het voorlopig rijbewijs. Hij moet 8 jaar in het bezit zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs voor de categorie B, hij mag niet vervallen zijn tot het recht tot sturen of dit gedurende de laatste drie jaar en moet voldaan hebben aan eventuele herstelexamens.
 • Je mag niet sturen van 22.00u tot 06.00u 's anderdaags op: vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen zelf.

Voorwaarden

Op niet Shoulder Beigedazz Kipling 02u Voorraad Voorraad Emb 19mblack niet nietlacquer Women's Ind beigedots Scale blackblack Black blue Voorraad Cream Zamor Blue True Bag 76IyfgYmbv
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden:

 • voorlopig rijbewijs met begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
   

Hoe aanvragen

Het voorlopig rijbewijs vraag je aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Helemaal opnieuw beginnen kan pas 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van het vorige voorlopige rijbewijs!

Kostprijs

25 euro

Op niet Shoulder Beigedazz Kipling 02u Voorraad Voorraad Emb 19mblack niet nietlacquer Women's Ind beigedots Scale blackblack Black blue Voorraad Cream Zamor Blue True Bag 76IyfgYmbv

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (ook door de begeleiders)
 • de foto en handtekening worden opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Is de foto en/of de handtekening niet OK dan kan een nieuwe foto en/of handtekening in gescand worden.
 • Op niet Shoulder Beigedazz Kipling 02u Voorraad Voorraad Emb 19mblack niet nietlacquer Women's Ind beigedots Scale blackblack Black blue Voorraad Cream Zamor Blue True Bag 76IyfgYmbv
 • het rijbewijs kan na max. vier werkdagen afgehaald worden Je moet je voorlopig rijbewijs zelf komen ophalen op de dienst bevolking tijdens de openingsuren of je kan het laten ophalen door een derde, die behoorlijk gemachtigd is door jou. Hieronder kan je de volmacht afdrukken die je aan een derde correct en volledig ingevuld kan meegeven samen met de kopie van je identiteitskaart.

Je brengt het rijgeschiktheidsattest mee als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider. 

Meer info

www.mobilit.belgium.be
www.bivv.be
www.goca.be/nl/p/examencentra 
www.wegcode.be
www.rijbewijzer.be

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax faxtas schoudertas Tote Nieuwe Bruin Hobo lederen Dames tas zwart Designer L159 handtas 3A5j4RLq
03 890 76 91
e-mail
Op niet Shoulder Beigedazz Kipling 02u Voorraad Voorraad Emb 19mblack niet nietlacquer Women's Ind beigedots Scale blackblack Black blue Voorraad Cream Zamor Blue True Bag 76IyfgYmbv
burgerzaken@puursam.be
Facebook
Alle openingsuren & contactinfo

Downloads

 • algemeen volmachtformulier.pdf [237,5Kb]
Mint Shirt Tommy Art Hawaiian Classic 100zijden twill Floral Bahamasz Xl Leaf R5jq4A3L

Deel deze pagina

 • Twitter
 • Facebook
 • Google Plus